Záhradnícke služby - Romanzo

Kosenie trávnika

Kosenie je najdôležitejší údržbový úkon, ktorý sa týka všetkých typov, alebo druhov trávnikov. Rozdiely sú iba v počte kosení počas vegetačného obdobia. Kvetnaté trávniky a lúky sa kosia 1 až 3 krát ročne. Okrasné a rekreačné trávniky sa kosia minimálne 7 krát ročne.

Ako často kosiť?

Pokiaľ chceme mať na záhrade nízky trávnatý koberec, tak kosíme 1x až 2x do týždňa na výšku cca 2 – 3cm. Iné pravidlo zase hovorí, že pri kosení sa nemá zostrihnúť viac ako 1/3 až 2/5 z celkovej výšky. Čerstvo nasadený trávnik je potrebné kosiť šetrne až, keď vyrastie do výšky aspoň 10cm. Používame nabrúsené nástroje, aby nedochádzalo k vytrhávaniu trávy zo zeme.

Na akú výšku kosiť?

Trsnaté typy trávy neznášajú príliž nízke kosenie a pokiaľ sú často kosené „na nízko“, tak sa z porastu pomaly vytrácajú. Výbežkatá tráva nízke kosenie naopak znáša dobre a vytvára hustejší zápoj. Vo všeobecnosti možno povedať, že kosenie na výšku 3 – 4 cm sa považuje za prijateľný kompromis.

Čím kosiť?

Klasickým ručným náradím bol odpradávna kosák a kosa. Náradie je to najlacnejšie a jeho používanie vyžaduje určitú zručnosť, ktorá je spojená s telesnou námahou. Približne pred 150-timi rokmi sa objavili a začali používať rôzne typy kosiacich prístrojov, ktoré kosenie trávnikov uľahčili, zrýchlili a skvalitnili. Samozrejme za cenu vyšších obstarávacích nákladov a zdrojov energie.

Výber žacieho zariadenia

Budeme vyberať z troch základných konštrukčných systémov: klasická kosačka na princípe jednoduchého pohybu kosy po kruhovej dráhe (najčastejšie používaný systém). Ďalší typ sú vretenové kosačky – sú podstatne menej rozšírené aj keď umožňujú najkvalitnejší strih (nevýhodou je, že tráva nesmie byť vyššia než 1/3 priemeru vretena). Tretí systém žacieho zariadenia je lištové, ktoré pracuje na principe nožničiek. Tento systém sa hodí najmä na kosenie extenzívnych trávnikov (druhy tráv, ktoré nevyžadujú pravidelné kosenie).

Galéria menej tradičných žacích zariadení 🙂

kosacka-chopper

Kosenie trávnika