Záhradnícke služby - Romanzo

Pred založením trávnika

Pred založením trávnika

Záhradné a parkové trávniky zakladáme väčšinou ako dlhodobú kultúru – na niekoľko desaťročí. Z toho logicky vyplýva zásada overená odborníkmi, že sa výsev nemá uponáhľať a že sa predovšetkým vyplatí dobrá príprava stanoviska. Veď až 3/4 úspechu pri zriaďovaní kvalitných dlhodobých trávnikových plôch tkvie v komplexnej a starostlivej príprave pôdy. V tomto bode je zrejme možné hľadať príčiny kvalitatívnych rozdielov medzi trávnikmi rovnakého druhu u rôznych majiteľov.

Skôr ako pustíme do zakladania svojho trávnika, mali by sme si v prvej rade ujasniť, čo všetko od trávniku očakávame, pretože od toho sa odvíja ďalšia práca. Po dôvernejšom sa zoznámení s trávnikmi totiž dospejeme, že „nie je trávni ako trávnik“.

Postup prác

1) rozmyslíme si, čo od trávniku vlastne chceme a aký trávnik zvolíme
2) vyberieme miesto pre trávnik
3) necháme si spraviť rozbor pôdy
4) v prípade potreby nainštalujeme závlahu
5) mechanicky upravíme terén
6) spracujeme vrchnú vrstvu pôdy
7) necháme uležať
8) vyberieme osivo a osejeme
9) vzniknutý porast prvý krát ošetríme

Technické vybavenie

trava
zasiatie_travy
nova_trava

Pred založením trávy