Záhradnícke služby - Romanzo

Škodci trávnikov

Ku škodcom trávniku patrí rôzny hmyz a jeho larvy, niektoré druhy červov a tiež niektoré obratlovce.

Larvy niektorých druhov hmyzu žijú tesne pod povrchom pôdy a požierajú korene trávam. Trávy nad takýmito miestami hynú. Tu je potrebná zálievka vhodným insekticídom.

Mravce nakusujú trávy tesne nad povrchom pôdy. Zpravidla s nimi nie sú v záhradných trávach väčšie problémy.

Dážďovky nie sú škodci trávnikov, naopak majú funkciu živých prevzdušňovačov pôdy

Krtkovia sú schopný podstatne narušiť vzhľad intenzívne udržovaných trávnikov a existuje celá rada „zaručených“ spôsobov ako ich vypudiť. Každá metóda však platí podmienene a definitívny recept nie je k dispozícii.

Vtáci škodia trávnikom najviac po zasiatí osiva a na začiatku jeho rastu. Jednak môžu vyzobávať vysiate trávne semeno a jednak povyťahovať mladé, vyrastajúce rastlinky pri zbieraní z pôdy vyliezajúce larvy, alebo červíky. v tomto období možno trávniky chrániť roztiahnutými sieťami, alebo rozmiestnením vtáčích plašičiek. Vyrastenému trávniku už vtáci neškodia, naopak, môžu likvidovať larvy rôzneho škodlivého hmyzu žijúceho v pôde.

Psy voľne pobehujúci po záhrade môžu trávniku takisto spôsobovať vady na kráse. Fenky vylučujú väčší objem moču naraz, ktorý potom pôsobí na trávnik žieravo a zanecháva stopy sfarbené do hrdzava. Psy – samci močou šetria (značkujú si svoje teritórium) a preto trávniku neublížia.

Škodci trávnikov