Záhradnícke služby - Romanzo

Údržba trávnikov

Ako každé iné dielo človekom vybudované, tak aj každý trávnik založený pre určitý ciel, alebo využívanie, vyžaduje sústavnú starostlivosť, aby zodpovedal požiadavkám.

Obecne sa tejto činnosti hovorí údržba, ale kedže ide o dielo, alebo súhrnu zo živých rastlín, bolo by lepšie tomu hovoriť pestovanie. Cím náročnejší trávnik chceme mať a čím je viac namáhaný, tým väčší rozsah prác vyžaduje, aby bol v požadovanom vzhľade a stave. Je teda na nás koľko času a financí sme ochotný svojemu trávniku venovať. Dokonalý trávnotý koberec (anglický trávnik) totiž nevznikne sám od seba, ale je výsledkom mnohoročnej a trpezlivej práce. Samozrejme, pokiaľ nemáte vo svojom programe nadbytok voľného času, ktorý by ste trávniku venovali, alebo ho jednoducho nechcete trávniku venovať, nič sa nestane, vzhľad a stav trávniku bude úmerný tejto situácií. Optimálnym riešením v takýchto prípadoch je zveriť starostlivosť o trávnik profesionálnej firme.

Pestovanie a udržiavanie trávniku nie je len kosenie. Kosením sa vyrastajúce listy a stebielka skracujú a ústrižky je potrebné zozbierať. Pokiaľ sa kosí často, odoberajú sa v pokosenej tráve živiny z pôdy, ktoré by sa mali nahrádzať hnojením. Pokiaľ chceme mať trávnik bez trávnych plevelov je potrebné zvoliť niektorý spôsob odplevnenia. Niekedy trávnikov prospieva valcovanie (hlavne pred jarou), trávnikov často koseným zase prospieva vertikálne prerezávanie a prevzdušnovanie pôdy. K pestovateľským zásahom patrí aj zarovnávanie okrajov trávnikov voči záhonom, rôzne opravy narušených častí, prepadlin a pod. a niekedy je potrebné zasiahnuť i proti chorobám a škodcom.

Už z tohoto stručného prehľadu vyplíva, že kvalitný trávnik vzniká ľudským pričinením – súborom stále sa opakujúcich prác. Bez nich, prevládne prirodzený a samovoľný vývoj rastlín s úplne inými vlastnosťami ako mala trávnatá plocha, ktorú sme založili.

Technické vybavenie

stihl-krovinorez
mulcovac
traktor
kosacka

Údržba trávnikov