Záhradnícke služby - Romanzo

Základné druhy trávnikov

Základné druhy trávnikov

Trávniky rozdeľujeme podľa účelu a spôsobu využitia na okrasné, rekreačné a kvetnaté.
Pokiaľ sa zamyslíme na termínom „okrasný“, dôjdeme k záveru, že krásne pôsobí aj trávnik na futbalovom ihrisku, krásna je aj lúka plná kvetín. Samozrejme, trávnik na futbalovom ihrisku nie je okrasný trávnik, jeho estetická funkcia je až druhoradá. Okrasný trávnik má iné „poslanie“ – má byť vždy zakladaný a pestovaný iba „pre oko“.

Trávna zmes pre rôzne farebné odtiene trávniku

Pokiaľ máte možnosť zostaviť si trávnu zmes z osiva čistých druhov a odrôd, môžete sa „vyhrať“ aj s farebnými odtieňmi výslednej trávnej plochy. Základ tvorí po 40 váhových percentách Kostravy červenej. Pre sýtu zelenú farbu primiešame 20 váhových percent Psinčeku tenkého. Pre modrozelenú farbu nahradíme Psinček tenký Psinčekom výbežkatým (Agrostis stolonifera) v rovnakom pomere a pre žltozelenú farbu doplníme ku Kostravám 20 váhových percent Psinčeku psieho (A. canina).
Pri výsevoch je potom dôležité aj množstvo osiva na jednotku plochy. Keď je pôda dobre pripravená a osivo nie je staršie ako 3 roky, nie je potrebné veľa vysievať. u vyššie uvedených príkladov zmesí je doporučený výsev 12g na 1m2.

Výber tráv

Vyberajú sa druhy a odrody tráv schopné vytvoriť štruktúrovo a farebne rovnaký a jemný koberec. Väčšinou ide o špeciálne vyšľachtené odrody s listami širokými menej než 0,5 cm od týchto druhov tráv: Kostrava červená (Festuca rubra), Psinček tenký (Agrostis tenuis), Kostrava ovčia (Festuca ovina), Lipnica lúčna (Poa pratensis). Okrem Lipnice lúčnej všetky ostatné neznášajú intenzívne zaťažovanie.

Okrasné trávniky

Okrasné (reprezentatívne) trávniky sa zakladajú za jediným účelom, aby ladili oku 🙂 Nie sú určené pre pikniky, loptové hry a podobné aktivity. V záhradách plnia svoju estetickú funkciu – sú výtvarným prvokom záhrady. Pre túto vyhradenú funkciu vyžadujú špeciálny výber výsevu a dokonalú a všestrannú starostlivosť.

Foto

Kostrava červená (Festuca rubra)

Kostrava červená (Festuca rubra)

Psinček tenký (Agrostis tenuis)

Agrostis_tenuis

Kostrava ovčia (Festuca ovina)

festuca_oivina

Lipnica lúčna (Poa pratensis)

Poa_pratensis

Základné druhy trávnikov